Poděkování

Rádi bychom poděkovali paní MUDr. Petře Polívkové,  která našemu spolku i v této těžké době věnovala sponzorský příspěvek na nákup vybavení pro naše závody. 

Podařilo se nám tak zakoupit dva nůžkové stany s příslušenstvím a 100 kusů ochranných kuželů.

Ondřej Pomon
Běh na Blaník z. s.